BANKA (zápočty)

Modul zahrnuje veškerý styk s bankovními institucemi jak formou tvorby převodních příkazů, tak automatizovaného načítání bankovních výpisů s automatickou předkontací a doplněním všech požadovaných údajů. Variabilní platební styk realizovaný v písemné i souborové podobě s libovolnými typy parametrů.

  • základní evidenční knihou je kniha úhrad, nad kterou se provádí platby
  • v rámci platebních operací lze účelně modifikovat výběry pro úhrady, částečné úhrady, blokace úhrad, změny splatnosti
  • evidence přímých plateb – přímé zápisy plateb bez další návaznosti na jiné knihy analytické evidence ostatních modulů
  • možnost tvorby zahraničních úhrad
  • zachování historie bankovních výpisů
  • komunikace s libovolnými formáty bankovních kompatibilních médií
  • propracované funkce vzájemné kompenzace a jiných forem zápočtů s přímou vazbou na prvotní doklady – tvorba návrhu kompenzace, jeho tisk a následné potvrzení. Blokace došlých faktur tak, aby nemohlo dojít k jejich úhradám. Při potvrzení zápočtu generován kompletní účetní zápis, který je exportován ke zpracování do modulu Účetnictví. Při návrhu kompenzací je možno vybírat z podkladů – kniha došlých faktur, kniha vydaných faktur, saldokonta

.