BUDOUCÍ CASH FLOW

jde o modul, který na základě ověřeného matematického modelu odhadne budoucí toky peněz. Především jde vždy o to co možná nejpřesněji odhadnout, s jakými penězi lze v daném období počítat, to znamená jakou "keš" budu mít k dispozici. Tímto modulem lze toky peněz plánovat zcela obecně na libovolné období dopředu. Ze zkušeností však vyplývá, že reálně přesný odhad lze provést s výhledem na 3-5 měsíců dopředu. Modul matematicky pracuje s historickými daty, kde se snaží odhadnout chování našich obchodních partnerů ve vztahu k našim pohledávkám. V systému je možné provádět různé modelování v závislosti na opakujících se výdajích a příjmech. Systém nabídne toky peněz po dnech, týdnech a měsících.

.