CELNÍ SW

Pro řešení dopravy jsme vybrali produkt firmy Celní software s. r. o. Program podporuje elektronickou komunikaci deklaranta s CÚ

  • prostřednictvím libovolného VAN operátora včetně příjmu odpovědí a doručenek z CÚ
  • prostřednictvím Internetu, lokálních sítí nebo pomocí disket


Programem lze zpracovat

  • dovoz, vývoz a tranzit včetně společného tranzitu, DCH, EUR.1, CMR a CIM
  • zjednodušený postup při vývozu pro dvojkovou číselnou řadu
  • evidenci schváleného příjemce a schváleného odesilatele


Obsahuje elektronický celní sazebník včetně doplňkových kódů a informací o SPD s možností přímého přístupu k celnímu sazebníku na webu EU, kontrolu správného vyplnění JSD a TCP, sledování čerpání záruk, rozpočet dopravného, celní legislativu a mnoho dalšího. Program umí načítat data JSD z textových souborů a z tabulet MS Excel, umí jakákoli data exportovat do MS Excel, MS Word, XML, HTML a prostého textu. V rozšířené verzi je možnost využít modul INTRASTAT, zpracování SCP a zjednodušených postupů, moduly na zpracování přijatého nebo vydaného NCTS, modul na evidenci Celního či daňového skladu a AZS, nebo modul na zpracování záručních listin.

.