DOŠLÉ FAKTURY (leasingy)

Modul, který je vybaven sadou výkonných funkcí orientovaných na velmi účinnou a přehlednou práci se závazky a sledování a organizování oběhu dokladů v podniku. V tomto modulu jsou účelně soustředěny funkce a nástroje pro kompletní zpracování závazků a k nim navazujících oblastí. Aktivní i pasivní platební styk je automatizován, je pamatováno na všechny oblasti finanční účtárny.

 • vedení evidence, oběhu a rozúčtování všech existujících typů přijatých (došlých) faktur a jim podobných předpisů a plateb. Systémové generování DFA z jiných zdrojů
 • v rámci platebních operací lze účelně modifikovat výběry pro úhrady, částečné úhrady, blokování úhrad, změny platnosti
 • organizace automatizovaného oběhu došlých faktur a v jeho rámci schvalování, potvrzování a vyjadřování a další činnosti s tímto oběhem související, mimo jiné s možností skenování DFA
 • likvidace došlých faktur účetními pracovníky, automatizované opravy účetních zápisů při vracení, přesunu nebo kompenzaci faktury
 • účtování zahraničních faktur v cizí měně s automatickým přepočtem na tuzemskou měnu
 • automatické účtování DPH, možnost zadání libovolného zaokrouhlování DPH
 • automatická identifikace duplicitně zadávaných závazků, systémová ochrana zamezující vícenásobnou platbu chybou obsluhy
 • přímá vazba na obchodní saldokonta
 • účinná podpora práce se zálohovými a proforma platbami, automatická vazba na zálohové faktury při vyúčtování konečné faktury; automatické účtování sražených záloh
 • generování platebních kalendářů a plná provázanost na platební funkce. Možnost hradit a operativně sledovat nahodilé a mimořádné platby
 • variabilní práce s haléřovými odchylkami daňových dokladů
 • variabilní definice bank, komitentů a přenosových médií
 • definice tiskových formulářů používaných ve styku s bankou a ve zpracování bankovních operací
 • průkazný systém zajištění záznamní a nahlašovací povinnosti dle zákona o správě daní a poplatků
 • účelný systém operativních výstupů z evidenčních a ostatních knih analytické evidence formou stálých tradičních
  sestav a výpisů, uživatelskými výběry a dotazy, rychlým vyhledáváním informací ze stávajícího i minulých uzavřených období
 • možnost skenování došlých faktur a stálých plateb

.