EXPORTY A IMPORTY

Modul exporty a importy komunikuje pomocí obecných standardů s jinými systéme. Pomocí tohoto modulu jsou data automaticky kontrolována transformována a předávána dalším (např. provozním systémům).

.