Implementace

Implementace je velmi složitý proces, jehož kvalitní a úplné zvládnutí významně ovlivňuje budoucí rozsah užívání řešení COMPEKON (IS COMPEKON, DW COMPEKON, B2B COMPEKON,...) a následně i spokojenost uživatele. Vlastní implementace je prováděna týmem vyškolených specialistů. Implementace se skládá z těchto etap:

  1. vstupní (rozhodovací) analýza – slouží k rozhodnutí, které části aplikace a v jakém rozsahu budou implementovány
  2. implementační analýza – definuje rozsah nasazení aplikace u konkrétního uživatele dle jeho potřeb. Navrhuje optimální skladbu číselníků, číselných řad a parametrického nastavení jednotlivých modulů. Řeší komplexní provázanost účetní a daňové problematiky a dále funkční návaznosti ekonomických, finančních a logistických procesů. Navrhuje optimální nastavení jednotlivých modulů a IS COMPEKON jako celku.
  3. implementace - nabízí kvalitní a profesionální služby našich špičkových odborníků. Implementace je přísně řízený a kontrolovaný proces, který provádí implementační team pod vedením zkušeného vedoucího projektu. Cílem implementace je dosažení stavu, kdy se uživatel naučí obsluhovat aplikaci. V rámci implementace je aplikace nastavena a uvedena do funkčního stavu tak, že ji uživatel plně využije pro řešení svých potřeb. Implementace vždy probíhá podle předem sestaveného plánu za účinného spolupůsobení uživatele.
  4. zkušební provoz (testování) - je proces, kdy je ověřována funkčnost aplikace dle zadání uživatele. V rámci tohoto procesu je ověřováno, zda aplikace odpovídá představám zákazníka. Popřípadě je provedeno přenastavení či specifické programové úpravy.
  5. ostrý provoz

.