IS Compekon

představuje ERP (Enterprise Resource Planing) řešení pokrývající všechny důležité oblasti vzniku, zpracování a vyhodnocení podnikových informací. Celé řešení směřuje ke koncepci "all-in-one" při které se součástí řešení stávají i jinak samostatně nasaditelné aplikace (DW, B2B, CRM, SCM, ...). Klíčovým aspektem IS COMPEKON je integraci s jinými aplikacemi, proto je celý systém založen na technologii client/server a otevřených standardech.

ÚAMK a.s.KAZETO, spol. s r.o.Semperflex A.H., s.r.o.MDL s.r.o.Slavia pojišťovna a.s.

 IS COMPEKON je určen pro lokální i otevřené systémy. Je vybudován důsledně modulárním způsobem. Jednotlivé aplikační moduly jsou vzájemně plně integrované a umožňují uživateli stavebnicovým způsobem poskládat konkrétní aplikaci. Modulární řešení nabízí škálovatelnost a důsledně ochraňuje vynaložené investice. Podstatnou výhodou proti konkurenčním produktům je velmi pružný přístup k požadavkům zákazníků na úpravy systému a možnost doplnění vlastních specializovaných modulů.

Všechny moduly systému jsou funkčně a datově plně integrované a využívají společnou datovou základnu. Údaje a nebo výsledky zpracování, které vznikají v jednom modulu se automaticky dávkově promítají do všech ostatních modulů, ve kterých jsou potřebné. Takto má uživatel možnost na každém místě a v každém okamžiku získat aktuální a přesné informace o stavu firmy a mít přitom kontrolu nad zpracováním dat.

Hlavní moduly systému v technologii C/S:

is_compekon

 

is_compekon

 

Jasné členění systému na základní část a jednotlivé aplikační moduly spolu s hierarchickou strukturou funkcí modulů umožňuje zabudovat i specifické, uživatelem definované modifikace, respektive rozšíření funkcionality jednotlivých aplikačních modulů. Další z možností je vytvoření zcela specifického modulu "na klíč".

IS COMPEKON je koncipovaný pro současnou interaktivní práci mnoha uživatelů se systémem se zřetelem na co nejkratší dobu odezvy. Optimalizovaný přístup k datům a jejich efektivní zpracování umožňuje nasadit IS COMPEKON v širokém spektru firem, od malých až po velké organizace s obrovským množstvím zpracovaných dat. Díky technologie client/server je veškeré napojení poboček on-line. Systém tak zajišťuje mobilní přístup k datům ať již se rozhodnete přistupovat prostřednictvím pracovní stanice, notebooku či PDA; máte k dispozici vždy aktuální a relevantní data.

Základní jádro IS COMPEKON je odvětvově neutrální a svojí bohatou funkcionalitou pokrývá potřeby širokého spektra uživatelů. Díky vysokému stupni parametrizace je možné na základě analýzy potřeb uživatele připravit takovou (re)konfiguraci systému, která plně odpovídá požadavkům uživatele.

IS COMPEKON nabízí všem uživatelům komfort grafického uživatelského prostředí s možností vlastího nastavení ovládání a vzhledu a velké množství předdefinovaných a volitelně editovatelných výstupů. Pro náročné uživatele je připraven generátor sestav pro možnost tvorby vlastních různě náročných reportů. Modelování nad daty zajišťuje oblast řešení DW COMPEKON a oblast elektronického obchodování je řešena prostřednictvím B2B COMPEKON.

Bezpečnost systému zajišťuje detailní nastavení privilegií s možností přidělování práv jednostlivým uživatelům, nebo skupinám uživatelů až do detailu jednotlivých funkcí daných modulů.