KORESPONDENCE

Korespondence je submodul, který eviduje a archivuje všechny dokumenty do organizace přicházející (e-maily, faxy, dopisy) a odcházející. Uživatel má možnost definovat si libovolné vlastní či obecné šablony (hromadné nabídkové dopisy, cenové kalkulace, firemní faxy), které následně systém plní svými daty. Korespondence je dělena na několik typů a umožňuje spuštění (mimo základního menu) i u jiných činností (vydané faktury, smlouvy). Veškeré vytvořené a přijaté dokumenty jsou ukládány přímo do databáze. Tím je zajištěna jejich ochrana před zneužitím a zničením. Veškeré takto uložené dokumenty jsou zpřístupněny všem uživatelům, kteří mají příslušné oprávnění.

.