SESTAVY

V systému je k dispozici řádově několik tisíc standardních sestav. Většina uživatelů, především z řad středního a vyššího managementu však pro svou práci používá pouze vyjmenovanou množinu sestav (v rozsahu cca 5-15 sestav) . Právě pro tyto uživatele je modul navržen. Kombinují se tak sestavy z různých modulů (došlé faktury, odbyt, účetnictví, majetek, výroba, ...). Modul sestavy je připraven na programové úpravy a vytvoření jakékoliv standardní, uživatelské či generované sestavy. Vše se řídí platnými přístupovými oprávněními.

.