ÚAMK a.s.

Případová studie: Propojení IS Compekon a mapového SW

 

Poznejte, jakým způsobem jsme dokázali propojit IS COMPEKON  a mapový SW. Propojení IS, které tato studie popisuje, prováděla firma COMPEKON s.r.o. ve spolupráci s GEM System a.s., který nabízí komplexní systémová a integrační řešení se specializací především na Business Intelligence, Identity Management, datové sklady, B2B komunikační systémy a vývoj rozsáhlých IT řešení na zakázku.

O společnosti:

Společnost ÚAMK a.s. (www.uamk.cz) se zabývá poskytováním asistenčních služeb motoristům. Provozuje dispečink, autoklub s vlastní členskou základnou, poskytuje informace z dopravy.

Účel:

Implementovaná část měla za cíl propojit dvě samostatné aplikace – IS Compekon – část evidenci zásahů (IS) a mapový SW (mapa).

Stav před zavedením systému:

Dispečer měl otevřené obě aplikace. Samostatně evidoval a zpracovával požadavek klienta, samostatně pracoval s mapou. Jediná akce, kde došlo k propojení, byla lokalizace stanoviště vozidla pomocí mapy. Do IS se uložily souřadnice, které vrátila mapa.

Zadání a cíle:

-          Automatické otevírání a zobrazování mapy závislé na akcích v IS Compekon.

-          Lokalizace klienta.

-          Automatický výběr partnerů dle parametrů služby v závislosti na poloze klienta, partnerů a mobilních objektů. Spolupráce s mapou.

-          Zobrazování specifických vrstev v mapě. Aktuální případy, partnerská síť a mobilní objekty.

-          Automatické rozesílání SMS partnerovi a klientovi, včetně souřadnic.

-          Uložení historické mapy k případu.

Přínosy pro uživatele:

Propojení obou systémů výrazně zjednodušilo práci dispečerům. Je zajištěno online předávání informací mezi mapou a IS, zobrazení mapy je vždy poplatné aktuální akci v IS. Automatické výběry partnerů zrychlují čas poskytnutí služby a pomáhají při výběru nejvhodnějšího partnera, protože algoritmy pro výběr zahrnují nejen údaje o aktuálních vzdálenostech partnerů, ale i o jejich provozní době a potřebném vybavení. Generování a rozesílání SMS zkvalitňuje informace pro klienta a partnera.

soubor v PDF ke stažení zde.

.