Technologie

IS COMPEKON je koncipován na vícevrstvé technologie klient/server s definovanými rozhraními prezentační části, obchodní logiky a vazby na databázový stroj (DBMS). Tato otevřená architektura umožňuje implementaci IS COMPEKON i ve značně heterogenních počítačových sítích různých typů a nabízí všechny přednosti tohoto řešení (výkon, stabilita, bezpečnost, mobilní přístup, rozšiřitelnost, flexibilita,...)

compuware

microsoft

Základní jádro systému a jeho logika je naprogramována ve vývojovém prostředí UnifAce společnosti Compuware Corporation. Compuware Corporation se řadí mezi prvních pět nejvýznamnějších software-house na světě. UNIFACE patří mezi moderní vývojové prostředí umožňující široké využití při vývoji a nasazení největších a nejsložitějších aplikací.

Většina nových modulů (B2B, CRM, ...) a webové služby jsou vyvíjeny na platformě .NET společnosti Microsoft Corporation. .NET umožňuje rychle a spolehlivě vytvářet, poskytovat, nasazovat a využívat řešení propojená webovými XML službami, vše s využitím průmyslových standardů zabezpečení.
V níže uvedené tabulce naleznete základní charakteristiku IS COMPEKON ve vztahu k technologiím.

 

popis řešení
Architektura systému Client/server, vícevrstvá /variabilita nasazení (univerzální klient)
Podpora různých protokolů a SQL-databází
Možné platformy systému - operační systém Stanice: Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Servery: Windows 2008, Windows 2003. Podpora jak VMware, tak Microsoft Hyper-V
Možné platformy systému - databáze MS-SQL 2008 (preferován), 2005, Oracle 10 a 11, Sybase 12.5
Integrační platforma (middleware) .NET Framework 3.5, UnifAce - runtime
Mobilní technologie - možnost vzdáleného přístupu Terminálově MS Windows 2008 a 2003 Server, Citrix MetaFrame
Podporované komunikační protokoly a standardy Přenosové protokoly - TCP/IP, HTTP, SMTP, XML, SOAP pro zasílání zpráv
Rozhraní pro přístup k DBMS: ODBC pro MSS, klientské pro ORA a SYB

 

 

.