PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ (kalkulace, upomínky a penále, CCS katy)

je vysoce výkonný a robustní systém, který výrazně zvyšuje efektivnost finančních operací pro všechny typy organizací. Mezi jeho základní funkce se řadí:

 • vedení finančního a vnitropodnikového účetnictví účetní jednotky s libovolnou právní formou
 • vedení účetnictví ve dvou účetních rocích současně.
 • účetní kontace, které automatický vznikají na pozadí jednotlivých modulů jsou do modulu účetnictví přenášeny formou účetní dávky
 • účetní kontace, které jsou pořízeny ručně nebo jsou výsledkem generování automatických operací vznikají přímo v modulu účetnictví
 • definování vlastního účetního rozvrhu a návazně všech podnikových číselníků při respektování libovolné organizační struktury a zaměření
 • evidence a oceňování operací vyjádřených v cizí měně paralelně vedle evidence v domácí měně
  modul je vybaven vlastním tabulkovým procesorem pro definici a uživatelské tisky vlastních výkazů jak pro účely státem předepsaných výkazů, tak i pro vnitřní potřebu účetní jednotky
 • kontrolní nástroje – kontroly vnitřních vazeb systému
 • podpůrnou evidencí , která výrazným způsobem zpřehledňuje systém účetních dat a výrazně zjednodušuje inventarizaci průběžných zůstatků pohledávkových, závazkových, popřípadě jiných účtů je saldokonto.
 • IS Compekon zná několik typů saldokont:
  • korunové a devizové – zde dochází k párování předpisu s úhradou
  • zásobové – párování např. došlé fa s příjemkou
  • majetkové – párování nabývacího dokladu k majetku s dokladem o jeho zařazení do používání
  • fyzických osob korunové a devizové – použití např. pro evidence zúčtovatelných záloh, vnitropodnikových spoření, mzdové evidence apod.
  • uživatelské korunové a devizové – použití např. pro evidence „peněz na cestě“ spojovacích účtů vnitřního účtování apod.
 • Automatické účetní operace zabezpečují generování pravidelně se opakujících účetních operací podle předem připravené definice. Tyto plně automatické funkce, které pokud jsou správně nastaveny a využity, uspoří uživateli mnoho času a práce. Jedná se především o funkce, které na základy připravených, nebo již známých údajů dokáží vygenerovat potřebné účetní zápisy a naplnit jimi účetní dávku. Mezi tyto automatické operace řadíme:
  • rozpuštění režií
  • výpočet a kontace kurzovních lístků
  • pravidelné měsíční účetní operace (např.časová rozlišení)
  • ocenění změny nedokončené výroby
  • zavírání účtů při ročních a mimořádných závěrkách
  • automatické opravy saldokont
 • Import a zpracování libovolného formátu bankovních médií
 • Možnost karet – import souborů různých typu platebních karet s automatickým rozúčtováním např. CCS, Visa apod.
 • Lze zde sestavit plán organizace na měsíce, čtvrtletí, roky s možností členění na účty, střediska, kalkulace.

.